Kronoby Pensionärer

STYRELSEN 2017

Förening:   Kronoby Pensionärer r.f.

Ordförande: 
Helena Andtbacka, Langtågsvägen 2, 68500 Kronoby
Tfn 06-834 5491   GSM 040-513 0045
E.post: helena.andtbacka(at)gmail.com

Vice ordförande:
Carl-Gustav Åminne, Forsnäsgrend 3A101, 68500 Kronoby
tfn  GSM +358 50 468 4446
E-post: c-g.aminne(at)hotmail.com

Sekreterare:
Ulla-May Holmlund, Hällholmsvägen 86, 68500 Kronoby
Tfn 06-8345466 GSM 050-537 5342
E-post: ulla-may.amarillo(at)hotmail.com

Kassör:
Kerstin Corin, Storåvägen 1, 68500 Kronoby
Tfn 06-8345350  GSM 044-292 3618
E-post: kerstin.corin(at)netikka.fi

Styrelsemedlemmar:

Näse Maj-Britt, Stationsgränd 1, 68500 Kronoby
GSM 050-352 9766
E-post: majbrittnase(at)hotmail.com

Göran Krokfors Krokforsvägen 25, 68500 Kronoby
Tfn 06-83456605 GSM 040-477 2654
E-post: krombi(at)anvianet.fi

Boris Skog, Kronobyvägen 139, 68500 Kronoby
Tfn 06-8345060 GSM 050-529 4688

Anna-Lisa Kotka, Båskvägen 2 A8, 68500 Kronoby
Tfn   GSM 050 349 7333
E-post: annalisa.kotka(at)gmail.com

Lena Sabel, Idrottsvägen 8 D2, 68500 Kronoby
Tfn  GSM 050-343 3180
E-post: lena.k.sabel(at)anvianet.fi

Reseledare:

Ulla-May Holmlund, Hällholmsvägen 86, 68500 Kronoby
Tfn 06-8345466 GSM 050-537 5342
E-post: ulla-may.amarillo(at)hotmail.com

Medlemsansvarig:
Helena Andtbacka, Langtågsvägen 2, 68500 Kronoby
Tfn 06-8345491   GSM 040-513 0045
E-post: helena.andtbacka(at)gmail.com

It-handledare

Göran Krokfors, Krokforsvägen 25, 68500 Kronoby
Tfn 06-83456605 GSM 040-4772654
E-post: krombi(at)anvianet.fi

Webb-ansvarig:


Jan-Erik Corin, Storåvägen 1, 68500 KRONOBY

Mobil +358 40 523 4156
E-post: jan-erik.corin(at)netikka.fi