Kronoby Pensionärer

STYRELSEN 2021

Förening:   Kronoby Pensionärer rf.

Ordförande: 
Hans-Erik Lindgren, Snårsundvägen 445, 68500 Kronoby
tfn  GSM +358 50 514 1463
E-post: hanserik.lindgren@gmail.com

Vice ordförande:
Carl-Gustaf Åminne, Forsnäsgränd 3A101, 68500 Kronoby
tfn  GSM +358 50 527 6834
E-post: c-g.aminne@hotmail.com

Sekreterare:
Ulla-May Holmlund, Hällholmsvägen 86, 68500 Kronoby
Tfn 06-8345466 GSM +358 50 537 5342
E-post: ulla-may.amarillo@hotmail.com

Kassör:
Kerstin Corin, Storåvägen 1, 68500 Kronoby
Tfn  GSM +358 44 292 3618
E-post: kerstin.corin@netikka.fi

Styrelsemedlemmar:

Benita Björklund, Vilhelmsgränd , 68500 Kronoby
Tfn  GSM +358 40 716 7912
E-post: benitabjorklund@anvianet.fi

Göran Krokfors Krokforsvägen 25, 68500 Kronoby
Tfn 06-83456605 GSM +358 40 477 2654
E-post: krombi@anvianet.fi

Boris Skog, Kronobyvägen 139, 68500 Kronoby
Tfn 06-8345060 GSM +358 50 529 4688

Anna-Lisa Kotka, Båskvägen 2 A8, 68500 Kronoby
Tfn   GSM +358 50 349 7333
E-post: annalisa.kotka@gmail.com

Lena Sabel, Idrottsvägen 8 D2, 68500 Kronoby
Tfn  GSM +358 50-343 3180
E-post: lena.k.sabel@anvianet.fi

Reseledare:

Ulla-May Holmlund, Hällholmsvägen 86, 68500 Kronoby
Tfn 06-8345466 GSM +358 50 537 5342
E-post: ulla-may.amarillo@hotmail.com

Medlemsregisteransvarig:
Kerstin Corin, Ulla-May Holmlund

It-handledare

Göran Krokfors, Krokforsvägen 25, 68500 Kronoby
Tfn 06-83456605 GSM +358 404772654
E-post: krombi@anvianet.fi

Webb-ansvarig:


Jan-Erik Corin, Storåvägen 1, 68500 KRONOBY

Mobil +358 40 523 4156
E-post: jan-erik.corin@netikka.fi