Kronoby Pensionärer

Välkommen till Kronoby Pensionärer r.f.

 

Föreningen är en svenskspråkig, ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden förening med ca 382 medlemmar år 2021. Föreningens uppgift är:

*   att verka för medlemmarnas sociala och kulturella intressen

*   att ordna föredrags-, diskussions- och underhållnigstillfällen

*   att ordna återkommande sammankomster med olika programinslag

*   att ordna resor och exkursioner och teaterbesök