Kronoby Pensionärer

VERKSAMHETSPLAN FÖR AR 2022

Vid uppgörande av verksamhetsplanen har man tagit fasta på de verksamhetsformer som omtalas i öreningens stadgar t.ex. social samvaro, information, reseverksamhet, kulturupplevelser, motion och rekreation.

Den individuella motionsverksamheten med redovisning på personliga motionskort och premiering halvårsvis fortsätter. Boulespelet halvårsvis och vattengymnastiken fortsätter varje vecka med uppehåll under sommar månaderna.

Bowlingen fortsätter så som tidigare l:a och 3:e torsdagen i månaden till slutet av maj. Cirkelträning varje torsdag två grupper kl. 9,30, och 11,00 i Herberts Hus, gym.

Individuell datakunskap kan fås av Göran Krokfors. Föreningen har en I-Pad som kan lånas mot ersättning.
Verksamhetsplanen är att betrakta som riktgivande. Nya impulser och förslag är välkomna.

 

Januari
Onsdag 12.01 kl 14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Onsdag 26.01 kl.13.00 Minnesmöte i Församlingshemmet Serv gr 1

 

Februari
Onsdag 02.02 kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell Serv gr 2

Onsdag 23.02 kl.13.00 Månadsmöte i Samlingshuset

 

Mars

Onsdag 02.03 kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Fredag 11.03 kl 19.00 Pizzakväll på Hotel Botnia

Onsdag 30.03 kl. 13.00 Vårmöte- och månadsträff i Samlingshuset Serv.gr 3

 

April

Onsdag 06.04 kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Region Österbottens Vårmöte

Förbundets vårmöte

Onsdag 27.04 kl. 13.00 Månadsträff i Hopsala byagård Serv. Hopsala byaförening

 

Maj

Onsdag 04.05 kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Pensionärsparlamentet

Sommarresa i närmiljö

Juni

Våravslutning på Emet Folkpark ?

Juli

Sommarlov

 

Augusti

 Regionens sommarfest.

September .

Onsdag 07.09 kl. 14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Onsdag 28.09 kl. 13.00 Månadsträff vid Samlingshuset Serv.gr. 4

 

 

Oktober

Onsdag 05.10 kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Fredag 14.10. kl.19.00 Pizzakväll på Hotell Botnia

Onsdag 26.10. . kl.13.00 .Månadsträff i Samlingshuset Serv.gr 5

 

November

Onsdag 02.11 kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Regionens Höstmöte

Förbundets Höstmöte

Onsdag 23.11 kl.13.00 Höst-och Månadsträff i Samlingshuset Serv.gr 1

Onsdag 30.11 kl. 14.00 Styrelsemöte Botnia Hotell

Onsdag 14.12. kl.13.00 Julfest i Samlingshuset Serv.gr. 1 och 2

 

Denna verksamhetsplan gäller endast ifall vi kan genomföra våra evenemang med hänsyn till Corona-begränsningarna.  Vi annonserar i Öt.s föreningsspalt.