Kronoby Pensionärer

VERKSAMHETSPLAN FÖR AR 2021

Vid uppgörande av verksamhetsplanen har man tagit fasta på de verksamhetsformer som omtalas i föreningens stadgar t.ex. social samvaro, information, reseverksamhet, kulturupplevelser, motion och rekreation.

Den individuella motionsverksamheten med redovisning på personliga motionskort och premiering

halvårsvis fortsätter, likaså boccia spelet och vattengymnastiken varje vecka med uppehåll under sommar månaderna. Bowlingen
fortsätter så som tidigare l:a och 3:e torsdagen i månaden till slutet av maj. Cirkelträning varje tisdag kl. 9,45, 11,00 och onsdag kl. 10,45  i Herberts Hus, gym. Individuell datakunskap kan fås av Göran Krokfors. Föreningen har en I-Pad som kan lånas mot ersättning.
Verksamhetsplanen är att betrakta som riktgivande. Nya impulser och förslag är välkomna.

 

Januari
Onsdag 13.01        kl 14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotellt

                           

Onsdag 27.01        kl.13.00 Minnesmöte i Församlingshemmet   Serv gr 3 Annulerat
                                                        
 

Februari
Onsdag 03.02   kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell                    

Onsdag 24.02    kl.13.00 Månadsmöte i Samlingshuset

                                                                   

Mars

Onsdag 03.03    kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Fredag  12.03    kl  19.00 Pizzakväll på Hotel Botnia            

Onsdag 31.03    kl. 13.00 Vårmöte- och månadsträff i Samlingshuset                     Serv.gr 4

 

April

Onsdag 07.04    kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

                                                          Region Österbottens Vårmöte

                                            Förbundets vårmöte

Onsdag 28.04    kl. 13.00 Månadsträff i Hopsala byagård   Serv.   Hopsala byaförening

 

Maj

Onsdag 05.05    kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

                                                          Pensionärsparlamentet 

                                                          Sommarresa i närmiljö

Juni

                              Våravslutning på Emet Folkpark           

 

Juli                         Sommarlov

 

Augusti                 

.                             Regionens sommarfest.

September                                                                   .

Onsdag 01.09        kl. 14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotellt                                          

Onsdag 29.09    kl. 13.00 Månadsträff vid  Samlingshuset     Serv.gr. 5

                            

 

Oktober            

Onsdag 07.10    kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Fredag 09.10.    kl.19.00 Pizzakväll på Hotel Botnia            

Onsdag 28.10. .    kl.13.00 .Månadsträff i Samlingshuset      Serv.gr 1

                                                                  

November

Onsdag 03.11    kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

                                                          Regionens Höstmöte 

                                                          Förbundets Höstmöte

Onsdag 24.11    kl.13.00 Höst-och Månadsträff i Samlingshuset      Serv.gr 2

 

December

Onsdag 01.12    kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Lördag 11.12.    kl.13.00 Julfest i Samlingshuset                  Serv.gr. 3 och 4

 

Denna verksamhetsplan  gäller endast  ifall vi kan genomföra våra evenemang  med hänsyn till Corona-begränsningarna. . Vi annonserar i Öt.s  föreningsspalt.