Kronoby Pensionärer

VERKSAMHETSPLAN FÖR AR 2020

Vid uppgörande av verksamhetsplanen har man tagit fasta på de verksamhetsformer som omtalas i föreningens stadgar t.ex. social samvaro, information, reseverksamhet, kulturupplevelser, motion och rekreation.

Den individuella motionsverksamheten med redovisning på personliga motionskort och premiering halvårsvis fortsätter, likaså bocciaspelet och vattengymnastiken varje vecka med uppehåll under sommar månaderna. Bowlingen fortsätter så som tidigare l:a och 3:e torsdagen i månaden till slutet av maj. Cirkelträning varje tisdag kl. 9,45, 11,00 och onsdag kl. 10,45 i Herberts Hus, gym. Individuell datakunskap kan fås av Göran Krokfors. Föreningen har en I-Pad som kan lånas mot ersättning.
Verksamhetsplanen är att betrakta som riktgivande. Nya impulser och förslag är välkomna.

 

 

 

Januari
Onsdag 08.01        kl 10.00   Styrelsemöte i gamla mejeriet                

Torsdag 30.01        kl.13.00  Minnesmöte i Församlingshemmet   Serv gr 3
                                                        
 

Februari
Onsdag 05.02   kl.10.00        Styrelsemöte i gamla mejeriet                 

Torsdag 27.02    kl.13.00       Månadsmöte i Herberts Hus

                                                                   

Mars

Onsdag 05.03    kl.10.00       Styrelsemöte i gamla mejeriet

Fredag  13.03    kl  19.00      Pizzakväll på Hotel Botnia            

Onsdag 25.03    kl. 13.00      Vårmöte- och månadsträff i Samlingshuset                                                                                                                                    Serv.gr 4

 

April

Onsdag 01.04    kl.10.00      Styrelsemöte i gamla mejeriet

                                             Region Österbottens Vårmöte i Nykarleby

Fredag 24.04                        Förbundets Vårmöte Arkadia Helsingfors       

Onsdag 22.04    kl. 13.00     Månadsträff i Hopsala byagård   Serv.   Hopsala byaförening

 

Maj

Onsdag 06.05    kl.10.00       Styrelsemöte i gamla mejeriet

18-19.05                                 Pensionärsparlamentet i Vasa

Onsdag   07.05.                    Sommarresa i närmiljö

Juni

Onsdag 03.06                          Våravslutning  på Emet Folkpark med Terjärv-Nedervetil-                                                         Kronoby  föreningarna

                              

 

Juli                                         Sommarlov

 

Augusti                 

Onsdag 05.08.                       Regionens sommarfest på Carpella

                            

September                                                                   .

Onsdag 02.09      kl. 10.00       Styrelsemöte i gamla mejeriet                                         

Onsdag 23.09    kl. 13.00        Månadsträff vid Holmlunds Traktormuseum     Serv.gr. 5

                            

 

Oktober            

Onsdag 07.10    kl.10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet

Fredag 09.10.    kl.19.00       Pizzakväll på Hotel Botnia            

Onsdag 28.10. .    kl.13.00 .  Månadsträff i Samlingshuset      Serv.gr 1

                                                                  

November

Onsdag 04.11    kl.10.00      Styrelsemöte i gamla mejeriet

                                              Regionens Höstmöte  i Malax

                                               Förbundets Höstmöte i Tammerfors

Onsdag 25.11    kl.13.00       Höst-och Månadsträff i Samlingshuset      Serv.gr 2

 

December

Onsdag 02.12    kl.10.00      Styrelsemöte i gamla mejeriet

Lördag 12.12.    kl.13.00     Julfest i Samlingshuset                  Serv.gr. 3 och 4