Kronoby Pensionärer

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR AR 2024

Vid uppgörande av verksamhetsplanen har man tagit fasta på de verksamhetsformer som omtalas i
föreningens stadgar t.ex. social samvaro, information, reseverksamhet, kulturupplevelser,

motion och rekreation.

Cirkelträningen i Herberts hus gym ,och vattengymnastiken fortsätter varje vecka med uppehåll under sommarmånaderna.

Bowlingen fortsätter som tidigare 1: och 3: torsdagen i månaden fram till slutet av maj.
Boulespelet pågår hela året , utomhus och under vintern i idrottshallen.
Föreningen har en I-Pad som kan lånas mot ersättning.
Verksamhetsplanen är att betrakta som riktgivande. Nya impulser och förslag är välkomna.

Januari
Onsdag    10.01   kl 14.00   Styrelsemöte i Botnia Hotell

Torsdag    25.01   kl.13.00   Minnesmöte i Församlingshemmet

 

Februari
Onsdag    07.02   kl.14.00   Styrelsemöte i Botnia Hotell

Torsdag    29.02   kl.14.00   Månadsmöte i Kommungården

 

Mars

Onsdag    06.03   kl.14.00  Styrelsemöte i Botnia Hotell

Torsdag    07.03...kl 9:30     Ordförande möte i Vasa

Fredag    15.03   kl 19.00   Pizzakväll på Hotel Botnia

Torsdag   21.03  kl.14.00   Vårmöte- och månadsträff i Samlingshuset

Tisdag     26. 03  kl 12.00   Österbottens vårmöte i Larsmo

April

Onsdag    03.04   kl.14.00   Styrelsemöte i Botnia Hotell

Onsdag.   10.04.   kl 13.00.  Förbundets vårmöte i Åbo

Torsdag    25.04   kl. 13.00   Månadsträff i Hopsala byagård Serv. Hopsala byaförening

 

Maj

Onsdag    02.05   kl.14.00   Styrelsemöte i Botnia Hotell

Sommarresa i närmiljö

 

Juni

Våravslutning på Emet Folkpark ?

 

Juli Sommarlov

 

Augusti

. Onsdag  07.08    kl 11:00    Regionens sommarfest.i Forsby

 

September .

Onsdag    04.09   kl. 14.00   Styrelsemöte i Botnia Hotell

Höstträff

 

Oktober

Onsdag    02.10   kl.14.00   Styrelsemöte i Botnia Hotell

Fredag    11.10.   kl.19.00   Pizzakväll på Hotell Botnia

 

November

Onsdag    06.11   kl.14.00   Styrelsemöte i Botnia Hotell

Regionens Höstmöte

Förbundets Höstmöte

Torsdag    28.11   kl.13.00   Höst-och Månadsträff i Samlingshuset 1

 

December

Onsdag    03.12.   kl. 14.00   Styrelsemöte i Botnia Hotell

Torsdag    12.12.   kl.13.00   Julfest i samlingshuset

 

.