Kronoby Pensionärer

VERKSAMHETSPLAN FÖR AR 2019

Vid uppgörande av verksamhetsplanen har man tagit fasta på de verksamhetsformer som omtalas i föreningens stadgar t.ex. social samvaro, information, reseverksamhet, kulturupplevelser, motion och rekreation.

Den individuella motionsverksamheten med redovisning på personliga motionskort och premiering halvårsvis fortsätter, likaså bocciaspelet och vattengymnastiken varje vecka med uppehåll under sommar månaderna. Bowlingen fortsätter så som tidigare l:a och 3:e torsdagen i månaden till slutet av maj. Cirkelträning varje tisdag kl. 9,45, 11,00 och onsdag kl. 11,00 i Herberts Hus, gym. Någon form av datakurs eller cafe planeras.
Verksamhetsplanen är att betrakta som riktgivande. Nya impulser och förslag är välkomna.

 

Januari
Onsdag   02.01   kl.10.00       styrelsemöte i gamla mejeriet

Onsdag   09.01                       Ordförandekonferens i Vasa
Torsdag   24.01   kl.13.00       Minnes-och Månadsmöte i Församlingshemmet     Serv.gr 1

Februari
Onsdag     06.02   kl.10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet                                           

Onsdag    13.02   kl.12.00      Frågesportsemifinal i Vasa

Torsdag    28.02   kl.13.00      Månadsmöte i Samlingshuset               Serv. gr 2

                                                Bowlingturnering i Karleby

Mars

Onsdag    06.03    kl.10.00      Styrelsemöte i gamla mejeriet

Fredag     08.03  kl 19.00         Pizzakväll på Botnia Hotell         

Torsdag     28.03   kl. 13.00     Vårmöte- och månadsträff i Samlingshuset                                                                                                                                    Serv.gr 3

April

Onsdag    06.04      kl.10.00   styrelsemöte i gamla mejeriet

                                                Regionen Österbottens Vårmöte    

   Torsdag. 25.04     kl 12.00   Förbundets Vårmöte i Närpes

Torsdag     26.04     kl.13.00     Månadsträff i Hopsala byagård   Serv.   Hopsala byaförening

 

Maj

Torsdag      02.05    kl.10.00    styrelsemöte i gamla mejeriet

Mån-Tis     16-17.05                Pensionärsparlamentet i Umeå

Juni                                                 

Onsdag     05.06     kl.13.00    Våravslutning med Kronoby, Terjärv och Nedervetil                                                                  föreningar på Emet Folkpark

Juli                                              

Augusti

Onsdag    01.08                         Regionens sommarfest på Carpella

                                                  Inspirationsdag för ordförande och sekreterare +                                                                      verksamhetsgranskare

                                                  Hemlig Resa i närmiljö

                                                  Golf turnering i Karleby            

September

Onsdag    04.09      kl.10.00       styrelsemöte i gamla mejeriet

                                                   Friskvårdsdag i Botniahallen

Lördag    21.09                           Höstkryssning med Wasaline     

 

Oktober 

Tisdag   01.10.09      kl.13.00        Månadsträff i Samlingshuset      Serv.gr 4           

Onsdag   02.10      kl.10.00        styrelsemöte i gamla mejeriet

Fredag     11.10      kl 19.00        Pizzakväll på Botnia Hotell

Torsdag   31.10       kl.13.00       Månadsträff i Samlingshuset      Serv.gr 5

 

November

Onsdag    06.11       kl.10.00       styrelsemöte i gamla mejeriet

                                                   Pidroturnering i Oravaisg

                                                   Regionens Höstmöte i Karleby

                                                   Förbundets Höstmöte i Tammerfors

Torsdag    28.11     kl.13.00        Höst-och Månadsträff i Samlingshuset      Serv.gr 1

 

December

Torsdag    04.12      kl.10.00       styrelsemöte i gamla mejeriet

Lördag      14.12     kl.13.00        Julfest i Samlingshuset