Kronoby Pensionärer

Styrelsen 2020Styrelsens sammansättning 2020

 

Ordförande

Helena Andtbacka

Viceordförande

Carl-Gustaf Åminne

Sekreterare

Ulla-May Holmlund,Maj-Britt Näse

Kassör

Kerstin  Corin

Medlemmar

Boris Skog

Göran Krokfors

Anna-Lisa Kotka

Lena Sabel

Maj-Britt Näse

 

Styrelsens möten under 2020

Januari
Onsdag 08.01    kl 10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet          

                                                    
Februari
Onsdag 05.02   kl.10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet               

                                                              

Mars

Onsdag 04.03    kl.10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet

April

Onsdag 01.04    kl.10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet                                    

Maj

Onsdag 06.05    kl.10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet

Juni                           

Juli                      

Augusti             

                           

September                                                                   .

Onsdag 02.09        kl. 10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet                                   

                       

Oktober            

Onsdag 07.10    kl.10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet                                                                 

November

Onsdag 04.11    kl.10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet                                             

December

Onsdag 02.12    kl.10.00     Styrelsemöte i gamla mejeriet