Kronoby Pensionärer

       

Styrelsens sammansättning 2021

 

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

Viceordförande

Carl-Gustaf Åminne

Sekreterare

Ulla-May Holmlund

Kassör

Kerstin  Corin

Medlemmar

Boris Skog

Göran Krokfors

Anna-Lisa Kotka

Lena Sabel

Benita Björklund

 

Styrelsens möten under 2022

Januari
Onsdag 12.01    kl 14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia      

                                                 
Februari
Onsdag 02.02   kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia                

                                                              

Mars

Onsdag 02.03    kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia 

April

Onsdag 06.04    kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia                                   

Maj

Onsdag 04.05    kl.14.00     Styrelsemöte iHotell Botnia 

Juni                           

Juli                      

Augusti             

                           

September                                                                   .

Onsdag 07.09        kl. 14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia                                  

                

Oktober            

Onsdag 05.10    kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia                                                           

November

Onsdag 02.11    kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia                                             

December

Onsdag 30.11    kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia