Kronoby Pensionärer

Styrelsens sammansättning 2018

 

Ordförande

Helena Andtbacka

Viceordförande

Carl-Gustav Åminne

Sekreterare

Ulla-May HolmlundMaj-Britt Näse

Kassör

Kerstin  Corin

Medlemmar

Boris Skog

Göran Krokfors

Anna-Lisa Kotka

Lena Sabel

Maj-Britt Näse

 

Styrelsens möten under året 2019

 

Januari
Torsdag      02.01 kl.10.00          Styrelsemöte i gamla mejeriet
Februari
Onsdag      06.02   kl.10.00        Styrelsemöte i gamla mejeriet

Mars

Onsdag     06.03  kl.10.00          Styrelsemöte i gamla mejeriet

April

Onsdag     03.04   kl.10.00           Styrelsemöte i gamla mejeriet

                                    

Maj

Torsdag     02.05    kl.10.00           Styrelsemöte i gamla mejeriet

 

September

Onsdag    04.09    kl.10.00           Styrelsemöte i gamla mejeriet

                                       

Oktober            

Onsdag     02.10    kl.10.00          Styrelsemöte i gamla mejeriet

 

November

Onsdag      06.11    kl.10.00        Styrelsemöte i gamla mejeriet

                                                    

December

Torsdag        05.12   kl.10.00       Styrelsemöte i gamla mejeriet