Kronoby Pensionärer

Styrelsen 2020Styrelsens sammansättning 2020

 

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

Viceordförande

Carl-Gustaf Åminne

Sekreterare

Ulla-May Holmlund

Kassör

Kerstin  Corin

Medlemmar

Boris Skog

Göran Krokfors

Anna-Lisa Kotka

Lena Sabel

Benita Björklund

 

Styrelsens möten under 2021

Januari
Onsdag 13.01    kl 14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia      

                                                 
Februari
Onsdag 03.02   kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia                

                                                              

Mars

Onsdag 03.03    kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia 

April

Onsdag 07.04    kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia                                   

Maj

Onsdag 05.05    kl.14.00     Styrelsemöte iHotell Botnia 

Juni                           

Juli                      

Augusti             

                           

September                                                                   .

Onsdag 01.09        kl. 14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia                                  

                

Oktober            

Onsdag 06.10    kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia                                                           

November

Onsdag 03.11    kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia                                             

December

Onsdag 01.12    kl.14.00     Styrelsemöte i Hotell Botnia