Kronoby Pensionärer

       

Styrelsens sammansättning 2023

 

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

Viceordförande

Michael Käld

Sekreterare

Ulla-May Holmlund

Kassör

Kerstin  Corin

Medlemmar

Boris Skog

Seppo Filppula

Anna-Lisa Kotka

Lena Sabel

Benita Björklund

 

Styrelsens möten under 2024

Januari
Onsdag 11.01        kl 14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell                  

                                                
Februari
Onsdag 01.02  kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell                    

                                                

Mars

Onsdag 06.03     kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell                   

April

Onsdag 05.04     kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell                                         

Maj

Torsdag 04.05     kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell

Juni                                            

Juli                         

Augusti           

                            

September                                                                   .

Onsdag 06.09        kl. 14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell                                        

                       

Oktober            

Onsdag 04.10     kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell                                                                 

November

Onsdag 01.11     kl.14.00 Styrelsemöte i Botnia Hotell                                     

Onsdag 29.11     kl. 14.00 Styrelsemöte Botnia Hotell