Kronoby Pensionärer

Vattengymnastik

Vatten gymnastik   2021

Vattengympan grupp 1 börjar den 15.02.2021 kl 9,30 - 10,45

Vattengympan grupp 2 börjar den 18.02.2021 kl 13,30 - 14,45

Vattengymppan slutar den ?.05.2021

Motionärerna grupp 1samlas till Karleby simhall på måndagar  mellan kl 9:30 - 10:45

Motionärerna grupp 2samlas till Karleby simhall på måndagar  mellan kl 13:30 - 14:45

Vattengymnastiken leds av Christina Omars mobil +358 50 5377 760, deltagar antalet är ca 15 / grupp

 

 

Boccia

Boccia startar den ?.1.2020

Boccia spelas i Idrottshallen varje vecka kl 15.15 - 16.15

Boccia håller paus när studentskrivningarna pågår

Bowling

Bowlingen startar den 9.01.2020

Bowlingen fortsätter så som tidigare 1:a och 3:e torsdagen i månaden

kl 14.00 - 16.00 till slutet av maj i Bowlinghallen vid Fiskarholmen.

Cirkelträning

INGEN CIRKELTRÄNING i ÅR PÅ GRUND AV COVID 19 RESTRIKTIONERNA

Cirkelträningen börjar den  14.01.2020 och grupp 2 den

Cirkelträning vid Herberts Hus på tisdagar och onsdagar två grupper per dag grupper.

Anmälningar kan göras åt 

Tisdagsgruppen startar  kl 9,45 -10,45,andra kl 11 - 12

Onsdagsgruppen börjar kl 10.45 - 11.45 

deltagare per grupp 14

Kursen kostar 60€/10 ggr för höst- och 90€/15 ggr för vårterminen.

Träningen utförs på olika redskap så att hela kroppen får sitt.

Träningen leds av Fysioterapeut Daniel Sjölind

It-kurs

Föreningen har en surfplatta som man kan låna .