Kronoby Pensionärer

Vattengymnastik

Vatten gymnastik   2019

Vattengympan börjar den 2.09.2019

Vattengymppan slutar den ?.05.2020

Motionärerna samlas till Karleby simhall på måndagar  mellan kl 9:30 - 10:45

Vattengymnastiken leds av Christina Omars, deltagar antalet är ca 30

 

 

Boccia

Boccia startar den 4.9.2019

Boccia spelas i Idrottshallen varje vecka kl 15.15 - 16.15

Boccia håller paus när studentskrivningarna pågår

Bowling

Bowlingen startar den 5.09.2019

Bowlingen fortsätter så som tidigare 1:a och 3:e torsdagen i månaden

kl 14.00 - 16.00 till slutet av maj i Bowlinghallen vid Fiskarholmen.

Cirkelträning

Cirkelträningen börjar den  17.09.2019och grupp 2 den 18.09.2019

Cirkelträning vid Herberts Hus på tisdagar och onsdagar två grupper per dag grupper.

Anmälningar kan göras åt Helena Andtbacka tel 040 513 0045.

Tisdagsgruppen startar  kl 9,45 -10,45,andra kl 11 - 12

Onsdagsgruppen börjar kl 10.45 - 11.45 andra 12 - 13 

deltagare per grupp 14

Kursen kostar 60€/10 ggr för höst- och 90€/15 ggr för vårterminen.

Träningen utförs på olika redskap så att hela kroppen får sitt.

Träningen leds av Fysioterapeut Daniel Sjölind

It-kurs

En IT-kurs har startar i Kronoby Folkhögsskola 20.10.2019 - 19.11.2019 10 lektioner 

anmälan till Dag Strandvll tel 06-8231528 eller 040-3591145. 

Föreningen har en surfplatta som man kan låna .