Kronoby Pensionärer

Programmkommitte Lena Sabel, Maj-Britt Näse, Göran Krokfors,Ulla-Maj Holmlund

Motionskommitte: Boris Skog,

Resekommitte: Ulla-Maj Holmlund, Helena Andtbacka, 

Information: Helena Andtbacka

Postning: Helena Andtbacka, Maj-Britt Näse

MedlemmsregistretHelena Andtbacka

AnnonseringMaj-Britt Näse

IT-ansvarigGöran Krokfors

Serveringsansvarig: Anna-Lisa Kotka, Margareta Strandvall

StatestikMaj-Britt Näse