Kronoby Pensionärer

Programmkommitte Lena Sabel, Anna-Lisa Kotka och Maj-Britt Näse

Motionskommitte: Boris Skog, Carl-Gustaf Åminne, Anna-Lisa Kotka

Resekommitte: Ulla-Maj Holmlund, Maj-Britt Näse och Carl-Gustaf Åminne 

Information: Helena Andtbacka

Postning: Helena Andtbacka, Ulla-May Holmlund

MedlemmsregistretHelena Andtbacka 

AnnonseringUlla-May Holmlund

IT-ansvarigGöran Krokfors

Serveringsansvarig: Anna-Lisa Kotka och Margareta Strandvall

StatestikMaj-Britt Näse

Webbansvarig: Jan-Erik Corin