Kronoby Pensionärer

Programmkommitte Lena Sabel, Anna-Lisa Kotka och Benita Björklund

Motionskommitte: , Anna-Lisa Kotka, Boris Skog

Resekommitte: Benita Björklund, , Lena Sabel

Information: Hans-Erik Lindgren

Postning:  Ulla-May Holmlund, Kerstin Corin

Medlemmsregistret: Kerstin Corin, Ulla-May Holmlund

AnnonseringUlla-May Holmlund

IT-ansvarig

Serveringsansvarig: Anna-Lisa Kotka och Margareta Strandvall

Statestik: Ulla-May Holmlund

Webbansvarig: Jan-Erik Corin